logo

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT LIÊN THÀNH HƯNG

LIÊN KẾT – THÀNH CÔNG – HƯNG VƯỢNG

HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT: KIẾN TRÚC – QUI HOẠCH

6 năm trước Xây Dựng Thư Viện Văn Bản Pháp Luật Tài Liệu Thi Công Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng 0 Bình luận

 

 

HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT: KIẾN TRÚC – QUI HOẠCH

 

 

Số/kí hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu

02/2017/TT-BXD

1/3/2017

Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/03/2017 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn.

13/2016/TT-BXD

29/6/2016

Thông tư số 13/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng.

12/2016/TT-BXD

29/6/2016

Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch khu chức năng đặc thù.

10/2016/TT-BXD

15/3/2016

Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/03/2016 của Bộ Xây dựng quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng.

44/2015/NĐ-CP

6/5/2015

Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ : Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

942/QĐ-BXD

23/7/2014

Quyết định số 942/QĐ-BXD ngày 23/07/2014 của Bộ Xây dựng về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập Nghị định về Quy hoạch xây dựng.

16/2013/TT-BXD

16/10/2013

Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị.

547/QĐ-BXD

31/5/2013

Quyết định 547/QĐ-BXD ngày 31 tháng 5 năm 2013 của Bộ Xây dựng về việc ban hành quy định việc sử dụng kinh phí thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc thẩm quyền thẩm định của Bộ Xây dựng.

25/QĐ-BXD

9/1/2013

Quyết định số 25/QĐ-BXD ngày 09/01/2013 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế Quản lý quy hoạch, kiến trúc trên toàn bộ khuôn viên Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

70/2012/NĐ-CP

18/9/2012

Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/09/2012 của Chính phủ : Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

TIN TỨC MỚI NHẤT
HOẠT ĐỘNG CÔNG TY
Thư Viện LTH
VIDEO CLIP

Liên Hệ Với Chúng tôi

  • TRỤ SỞ CHÍNH: 4/20 Đường 304, Phường 25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
  • VP GIAO DỊCH: Số 6 – Đường 46 – P.Bình Trưng Đông – Quận 2 – Tp.HCM
  • ĐIỆN THOẠI: 028 22105695
  • EMAIL: info@lth.com.vn